3rd Friday of the month: 11.00 - 12.30

Welsh conversation

Llefrith neu llaeth. Beth sydd y gwahaniaeth? Dim o gwbl - 'milk'. Y cyntaf o'r gogledd a'r ail o'r de. Pryd? Unwaith y mis ar dydd Iau yn y bore. Sgwrs hapus, heb clecs, teisen/cacen a te. Dewch ymlaen am awr a haner y mis i siarad Cymraeg.

Please contact Andrew Thomas for more information.


Wednesday: 10.00 - 11.30

We are a small group who have been learning Welsh for a while.  We're feeling good about our Welsh, having completed the entry level course, and we are now enjoying the next level, "Cwrs Sylfaen", supported by CDs, videos and various other activities. We all have our Welsh roots in the South and would summarise ourselves as "Welsh, coming on nicely", said with the appropriate South Wales accent, wrth gwrs!

Anyone feeling up to the challenge is welcome to contact Elizabeth Liney for more information.


Thursday: 10.30 - 12.00

Welsh Intermediate

Dyn ni’n cyfarfod yn Eglwys St Paul, Blandford Road, bron bob Dydd Iau drwy’r flwyddyn. Bydd cyfraniad bach i’w dalu ar gyfer yr ystafell. Gymraeg fodern lafar dyn ni’n dysgu. Bydd rhaid i bawb wneud tipyn o waith gartref bob wythnos. Dyn ni’n defnyddio’r llyfr ‘Cwrs Canolradd (Fersiwn y De)’ a gyhoeddir gan CBAC, a phethau eraill hefyd. Dyn ni’n cael llawer o hwyl yn ein dosbarthiadau.

Mae lle gyda ni i fwy o aelodau ond mae rhaid i chi fod wedi cyrraedd lefel sylfaenol yn Gymraeg – dysgwr neu siaradwr brodorol.

For more information about learning Welsh at any level please contact Miranda Bayliss.

thumbnail_20190221_114044.jpg
thumbnail_20190214_114425.jpg
thumbnail_20190221_114039.jpg